Buom yn ymwneud â'r diwydiant gwydr pensaernïol er 2006

Unedau gwydr wedi'u hinswleiddio Is-E

  • Low-E Insulated Glass Units

    Unedau Gwydr wedi'u Inswleiddio Isel-E

     Gwybodaeth Sylfaenol Gall gwydr isel-emissivity (neu wydr E-isel, yn fyr) wneud cartrefi ac adeiladau'n fwy cyfforddus ac ynni-effeithlon. Mae haenau microsgopig o fetelau gwerthfawr fel arian wedi'u rhoi ar y gwydr, sydd wedyn yn adlewyrchu gwres yr haul. Ar yr un pryd, mae gwydr isel-E yn caniatáu cymaint o olau naturiol â phosibl trwy'r ffenestr. Pan ymgorfforir sawl litr o wydr mewn unedau gwydr ynysu (IGUs), gan greu bwlch rhwng y cwareli, mae IGUs yn ynysu adeiladau a chartrefi. Ad ...